top of page

KPM-SFRA+ (ANALIZATOR ODPOWIEDZI CZĘSTOTLIWOŚCI SWEEP)

KPM SFRA+, Sweep Frequency Response Analyzer

KPM -SFRA+ to specjalistyczne urządzenie oparte na dwóch metodach jednoczesnego wykrywania deformacji transformatora. Jedną z nich jest metoda analizy odpowiedzi częstotliwościowej przemiatania, druga to metoda impedancji zwarciowej niskiego napięcia.

 

Zastosowanie dwóch metod może skutecznie ograniczyć błędne osądy. Tester może być używany do IEC60076-18-2012 i IEC60076-5-2006. 

Cechy

1. Korzystanie z zaawansowanej techniki DDS;

2. Wykorzystanie szybkiego i zaawansowanego mikroprocesora do projektowania;

3. Korzystanie z 16-bitowego układu AD;

4. Z siedmiocalowym ekranem dotykowym LCD, którego jasność można regulować;

5. Z drukarką termiczną, której grubość druku można regulować;

6. Może przechowywać sto dwadzieścia grup danych FRA, pięćdziesiąt grup danych SCI i trzydzieści grup danych SCI, które można odczytać na bieżącym ekranie lub przesłać do komputera;

7. Z oprogramowaniem komputerowym, za pomocą którego możemy przesyłać dane, testować, analizować dane, drukować dane lub tworzyć dokumenty tekstowe;

8. Korzystanie z USB2.0 do połączenia z urządzeniem;

 

Specyfikacja techniczna

Pasmo przenoszenia przemiatania:

1, Dwa różne tryby przemiatania: przemiatanie liniowe, przemiatanie sekcji;

Przeciągnięcie liniowe:

     10HZ-1MHZ    _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  interval 0.5KHZ     2000 dots

      100HZ-2MHZ     _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ interwał 0.5 KHZ     2000 punktów

     10HZ-1MHZ     _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_ odstęp 0,25 KHZ    4000 punktów (dostępny komputer)

      100KHZ-2MHZ     _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ interwał 0,25 KHZ   4000 punktów (dostępny komputer)

Możliwość ustawienia częstotliwości, interwału i punktów skanowania

Omiatanie sekcji:

      10HZ-100HZ     _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    interval  1HZ   _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_   90 punktów 

      100HZ-1KHZ     _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    interval  5HZ   _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_   180 punktów

      1KHZ -10KHZ     _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    interval  50HZ   _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ 180 punktów

      10KHZ-100KHZ    _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_   interval  0.2KHZ    450 dots

      100KHZ –300KHZ     _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_interval  0.5KHZ  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136

      300KHZ – 1000KHZ     interval_cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ 1KHZ     700 punktów

2, zakres testowy: (-100dB) - (+20dB)

3, Dokładność testu: (-80 dB) - (+20 dB) 0,2 dB  (-100 dB) - (-80 dB) 1,0 dB;

4, Dokładność częstotliwości: < 0,01%;

5, impedancja wejściowa sygnału:> 1M Ω;

6, impedancja wyjściowa sygnału: 50 Ω;

7, częstotliwość powtarzania testu w fazie: 99,5%;
 

Impedancja zwarcia i impedancja AC wirnika generatora:

1, impedancja AC 0 ~ 999,999 Ω 0,2% ± 2 cyfry

2, napięcie prądu przemiennego 0~600V 0,2% ±2 cyfry

3, AC amper 0 ~ 120 A 0,2% ± 2 cyfry

4, moc czynna cosφ>0,1  0,5% ± 2 cyfry

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    cosφ<0.1_cc781905-5cde-3194-bb3b-136

      Moc bierna 0,2%±2 cyfry

5, częstotliwość    45~65HZ 0,1%

 

Notatka głosowa
SFRA01, Sweep Frequency Response Analyzer

KPM -SFRA01 ia a specialised equipment based on two methods to detect the deformation of the transformer at the same time.  

 

Using two methods can effectively reduce incorrect judgments. The tester can be used for IEC60076-18-2012 and IEC60076-5-2006. 

Features

1. Using the advanced technical of DDS;

2. Using the high speed and advanced microprocessor to design;

3. Using AD chip of 16 bits;

4. With seven inch LCD touch screen of which the brightness can be adjusted;

5. With thermal printer of which the print thick can be adjusted;

6. It could store one hundred and twenty groups of FRA data which could be read to current screen or upload to the PC;

7. With PC software using which we could upload data ,test, analyze data, print data, or create word document;

8. Using USB2.0 to connect to the device;

 

bottom of page