top of page

Polityka Prywatności KPM

Witamy w KPM  Privacy Center — rozejrzyj się. Dowiesz się, jak KPM  traktuje Twoje dane osobowe, a także sposoby kontrolowania Twoich preferencji i ustawień. Jak zawsze, KPM  dokłada wszelkich starań, aby zdobyć Twoje zaufanie.

Co obejmuje niniejsza Polityka prywatności

 

KPM  traktuje poważnie Twoją prywatność. Przeczytaj poniższe informacje, aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności.

Jak KPM  wykorzystuje Twoje dane osobowe

 

Niniejsza polityka opisuje sposób, w jaki KPM  traktuje dane osobowe, które KPM  zbiera i otrzymuje, w tym informacje związane z Twoim wcześniejszym korzystaniem z usług KPM _cc781905-5cde-3194-bb3b-158bad5cf . Dane osobowe to informacje o Tobie, które umożliwiają identyfikację, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu, i które nie są publicznie dostępne w inny sposób.

 

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie KPM

Niniejsza polityka nie ma zastosowania do praktyk firm, których KPM  nie posiada ani nie kontroluje, ani do osób, których KPM  nie zatrudnia ani którymi nie zarządza. Ponadto niektóre firmy przejęte przez KPM  has mają własne, istniejące wcześniej polityki prywatności, z którymi można się zapoznać na naszej stronie firm przejętych.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

 

Ogólny

 

KPM  zbiera dane osobowe, gdy rejestrujesz się w KPM, kiedy korzystasz z produktów lub usług KPM  , kiedy odwiedzasz strony KPM _cc781905-5cde-3194-bb3b-58d_pages niektórych partnerów KPM  partners oraz gdy bierzesz udział w promocjach lub loteriach. KPM  może łączyć posiadane przez nas informacje o Tobie z informacjami, które uzyskujemy od partnerów biznesowych lub innych firm.

 

Podczas rejestracji prosimy o podanie takich informacji, jak imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, płeć, kod pocztowy, zawód, branża i zainteresowania osobiste. W przypadku niektórych produktów i usług finansowych, jeśli są oferowane, możemy również poprosić o adres i informacje o twoich aktywach. Kiedy rejestrujesz się w KPM  i logujesz się do naszych usług, nie jesteś dla nas anonimowy.

 

KPM  zbiera informacje o twoich transakcjach z nami i niektórymi naszymi partnerami biznesowymi, w tym informacje o korzystaniu przez ciebie z produktów i usług finansowych, jeśli są oferowane.

KPM  automatycznie odbiera i zapisuje informacje z Twojego komputera i przeglądarki, w tym Twój adres IP, informacje KPM  cookie, atrybuty oprogramowania i sprzętu oraz żądaną stronę.

 

Ponadto, korzystając z usług KPM, możesz zdecydować się na upublicznienie niektórych swoich danych osobowych. Jeśli publikujesz w Internecie publicznie dostępne dane osobowe, możesz otrzymywać w zamian niezamówione wiadomości od innych stron, a KPM  nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie takich informacji.

 

KPM  wykorzystuje informacje do następujących ogólnych celów: dostosowywania wyświetlanych reklam i treści, spełniania próśb o produkty i usługi, ulepszania naszych usług, kontaktowania się z Tobą, prowadzenia badań i dostarczania anonimowych raportów dla wewnętrznych i klientów zewnętrznych. KPM  nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność, prawdziwość ani niezawodność jakichkolwiek reklam i treści, produktów lub usług, które mogą być dostępne lub reklamowane, a KPM  nie będzie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody z tego wynikające.

 

KPM  nie wynajmuje, nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych o Tobie innym osobom ani niepowiązanym firmom, z wyjątkiem dostarczania produktów lub usług, o które prosiłeś, gdy mamy Twoją zgodę lub na następujących warunkach okoliczności:

 

Udostępniamy te informacje zaufanym partnerom, którzy pracują w imieniu lub z KPM  w ramach umów o zachowaniu poufności. Firmy te mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby pomóc KPM  komunikować się z Tobą w sprawie ofert od KPM  i naszych partnerów marketingowych. Firmy te nie mają jednak żadnego niezależnego prawa do udostępniania tych informacji.

 

 

Reagujemy na wezwania sądowe, nakazy sądowe lub procesy prawne lub w celu ustanowienia lub wykonania naszych praw lub obrony przed roszczeniami prawnymi.

 

Uważamy, że dzielenie się informacjami jest konieczne w celu zbadania, zapobiegania lub podejmowania działań dotyczących nielegalnych działań, podejrzeń o oszustwo, sytuacji związanych z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa fizycznego dowolnej osoby, naruszeń warunków użytkowania KPM lub w innych przypadkach przez prawo.

 

Przekazujemy informacje o Tobie, jeśli KPM  zostanie przejęty przez inną firmę lub połączony z nią. W takim przypadku KPM   powiadomi Cię, zanim informacje o Tobie zostaną przekazane i będą podlegać innej polityce prywatności.

 

KPM  displays ukierunkowane reklamy oparte na danych osobowych. Reklamodawcy (w tym firmy wyświetlające reklamy) mogą zakładać, że osoby, które wchodzą w interakcję z reklamami kierowanymi, oglądają je lub klikają, spełniają kryteria kierowania — na przykład kobiety w wieku 18-24 lata z określonego obszaru geograficznego.

 

KPM  nie przekazuje reklamodawcom żadnych danych osobowych podczas interakcji z reklamą ukierunkowaną lub przeglądania jej. Jednak wchodząc w interakcję z reklamą lub ją przeglądając, wyrażasz zgodę na to, że reklamodawca przyjmie założenie, że spełniasz kryteria kierowania użyte do wyświetlenia reklamy.

 

KPM  może kontaktować się z Tobą za pośrednictwem usług telefonicznych stron trzecich w celu promocji lub dyskusji na dany temat.

 

KPM  współpracuje z dostawcami, partnerami, reklamodawcami i innymi dostawcami usług w różnych branżach i kategoriach biznesowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostawców produktów lub usług, o które prosiłeś, przeczytaj nasze szczegółowe linki referencyjne.

 

Ciasteczka

 

KPM  może ustawiać i uzyskiwać dostęp do plików KPM  cookies na Twoim komputerze.

 

KPM  pozwala innym firmom, które wyświetlają reklamy na niektórych naszych stronach, ustawiać i uzyskiwać dostęp do plików cookie na Twoim komputerze. Korzystanie z plików cookie przez inne firmy podlega ich własnym politykom prywatności, a nie tej. Reklamodawcy lub inne firmy nie mają dostępu do plików cookie KPM.

 

KPM  wykorzystuje sygnały nawigacyjne w celu uzyskania dostępu do KPM  cookies wewnątrz i na zewnątrz naszej sieci stron internetowych oraz w związku z KPM _cc781905-5cde-3194-bb3b-158d_services and.productsf5 Twoja możliwość edytowania i usuwania informacji o koncie i preferencji

 

Ogólny

 

Możesz edytować swoje informacje KPM  Account, w tym preferencje marketingowe, w dowolnym momencie.

Od czasu do czasu do strony Preferencje marketingowe mogą być dodawane nowe kategorie komunikacji marketingowej. Użytkownicy odwiedzający tę stronę mogą zrezygnować z otrzymywania w przyszłości komunikatów marketingowych z tych nowych kategorii lub mogą zrezygnować z subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w otrzymywanych wiadomościach.

 

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania użytkownikowi pewnych komunikatów związanych z usługą KPM  , takich jak ogłoszenia o usługach, wiadomości administracyjne i biuletyn KPM  Newsletter, które są uważane za część KPM  account, bez możliwości rezygnacji z ich otrzymywania.

 

Możesz usunąć swoje konto KPM  account, prosząc nas o usunięcie konta.

Poufność i bezpieczeństwo

Ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do pracowników, którzy naszym zdaniem zasadnie potrzebują kontaktu z tymi informacjami, aby dostarczać Ci produkty lub usługi lub wykonywać swoją pracę.

Posiadamy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia, które są zgodne z przepisami federalnymi w celu ochrony Twoich danych osobowych.

Aby dowiedzieć się więcej o bezpieczeństwie, w tym o krokach bezpieczeństwa, które podjęliśmy i krokach bezpieczeństwa, które możesz podjąć, przeczytaj Bezpieczeństwo w KPM .

 

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

KPM  może zaktualizować tę politykę. Powiadomimy Cię o istotnych zmianach w sposobie, w jaki traktujemy dane osobowe, wysyłając powiadomienie na główny adres e-mail podany na Twoim koncie KPM  account lub umieszczając widoczne powiadomienie na naszej stronie.

 

Pytania i sugestie

Jeśli masz pytania lub sugestie, wypełnij a formularz zwrotny lub możesz skontaktować się z nami pod adresem:

 

sprzedaż@kpmtek.com

Anchor 1
bottom of page