top of page

ZESTAW TESTOWY PRZEKAŹNIKÓW - ( K3063i )

KPM K3063i

Wyjątkowa propozycja:

 • Wysoka moc znamionowa i wysoki prąd znamionowy

 • Idealny do testowania przekaźników elektromechanicznych typu High Buden

 • Lekki i najnowocześniejszy projekt (tylko 17 kg)

 • Najnowocześniejsze oprogramowanie (ze wszystkimi zaawansowanymi funkcjami) do testowania przekaźników numerycznych

 

 

Funkcje sprzętowe uniwersalnego zestawu do testowania przekaźników (K3063i):

 • Cztery  niezależne źródła napięcia AC 0-300V @ 110VA każde.

 • Six  niezależne źródła prądu  of 0-32A @ 450 VA każde .

 • Jedno niezależne pomocnicze źródło prądu stałego 0 ~ 300 V/0,6 A.

 • Wyjścia analogowe o wysokiej dokładności <0,15%rd + 0,05%rg,Guar.

 • Nadaje się do testowania przekaźników numerycznych i elektromechanicznych

Funkcje oprogramowania uniwersalnego zestawu do testowania przekaźników (K3063i):

 • Wysoce zaawansowane oprogramowanie z wyspecjalizowanymi modułami do testowania odległości, różnicowania, przetężenia, automatycznego ponownego zamykania, synchronizatora, funkcji Power Swing, df/dt itp.

 • Graficzne moduły testowe i szablony z funkcją edycji.

 • Testy typu „wskaż i kliknij”.

 • Opcja testu strzału, wyszukiwania i sprawdzania

 • Obiekt importu i eksportu RIO/XRIO

 • Kompleksowe testy synchronizacji GPS

 • Testowanie licznika energii, kalibracja przetwornika, V/I  Measurement  i rejestrator stanów przejściowych (opcjonalnie).

Notatka głosowa
Certyfikaty jakości 
Quality mark

Oznaczenie CE 

Quality mark

LVD 2014/35/UE

 • EN 61010-1-2010

Quality mark

Kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE

 • EN 61326-1: 2013 

 • EN 61000-3-2:2014

 • EN 61000-3-3: 2013

Zestaw testowy teorii przekaźników 

Przekaźnik ochronny to urządzenie, które utrzymuje urządzenia systemu zasilania i daje wyjście w nienormalnym stanie, aby zapewnić ochronę systemu. Podstawowym celem przekaźnika ochronnego jest jak najszybsze odizolowanie wadliwej sekcji w systemie elektroenergetycznym, aby reszta systemu działała normalnie. Konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa, niezawodności, jakości, czułości i szybkości przekaźników.

 

W normach krajowych i międzynarodowych zalecane są różne testy w celu sprawdzenia wytrzymałości przekaźnika w warunkach awarii. Podczas testowania przekaźnik ochronny jest poddawany symulowanym warunkom polowym w celu sprawdzenia jego działania. Odpowiednie normy krajowe/międzynarodowe zalecają przeprowadzenie wielu testów w celu sprawdzenia skuteczności przekaźników w wykonywaniu ich zamierzonej funkcji.

 

Sprzęt przekazujący jest wspomagany w tym zadaniu przez przekładniki, które wykrywają warunki zasilania i wyłączniki automatyczne, które są w stanie odłączyć wadliwy element, gdy zostanie wezwany przez sprzęt przekazujący.

Ze względu na ich kluczową rolę w systemie elektroenergetycznym, przekaźniki zabezpieczające powinny być poddawane testom akceptacyjnym przed oddaniem do eksploatacji i okresowo później, aby zapewnić niezawodne działanie. W normalnych zastosowaniach przemysłowych okresowe testy należy przeprowadzać co najmniej raz na 2 lata, zgodnie z normą IEC/IS . 

Zestaw do testowania przekaźników – Teoria

Przekaźnik to urządzenie przełączające, które wydaje polecenie wyłączenia do wyłącznika w przypadku nieprawidłowego działania. Przekaźnik odbiera sygnały wejściowe z CT/PT, a jego program oblicza warunki błędu zgodnie z aplikacją. Wysyła polecenie wyłączenia do wyłącznika po wykryciu usterki.  

Krok 1:

Zestaw do testowania przekaźników wprowadza błąd w postaci I i V do odpowiednich punktów CT i PT testowanego przekaźnika. Licznik czasu zestawu do testowania przekaźników rozpoczyna się od zainicjowania wstrzyknięcia  fault.

Krok 2:

Przekaźnik wykrywa usterkę i wydaje polecenie wyłączenia, czas jego zadziałania musi zależeć od charakterystyki czasowej ustawień przekaźnika.

Krok 3:

Zestaw do testowania przekaźników odbiera polecenie wyłączenia z przekaźnika i zatrzymuje timer.

Krok 4:

Zmierzone charakterystyki wyzwalania są porównywane z oczekiwanym wyzwalaniem zgodnie z ustawieniami Inżyniera.

 

electromechanical-relay

Testowanie przekaźników elektromechanicznych

 

Uzwojenie wtórne przekładnika prądowego jest podłączone do cewki prądowej przekaźnika. Uzwojenie wtórne przekładnika napięciowego jest podłączone do cewki napięciowej przekaźnika. Ilekroć wystąpi jakakolwiek usterka w obwodzie zasilającym, proporcjonalny prąd wtórny przekładnika prądowego przepłynie przez cewkę prądową przekaźnika, dzięki czemu mmf tej cewki wzrośnie. To zwiększone mmf jest wystarczające do mechanicznego zamknięcia normalnie otwartego styku przekaźnika. Ten styk przekaźnika faktycznie zamyka i zamyka obwód cewki wyzwalającej DC, a zatem cewka wyzwalająca jest zasilana. Mf cewki wyzwalającej inicjuje ruch mechaniczny mechanizmu wyzwalającego wyłącznika i ostatecznie wyłącznik zostaje wyzwolony w celu odizolowania usterki.

bottom of page